Je wilt het goed regelen

Je bent getrouwd, geregistreerd partner of je woont samen.
Dat gaat veranderen. Jij, je partner of jullie samen hebben besloten uit elkaar te gaan. Je wilt de scheiding goed regelen. Niet alleen voor jezelf. Ook voor je partner en de kinderen. Voor nu en later.

Of je bent inmiddels gescheiden
Je merkt dat nog niet alles goed is geregeld. Je zit met vragen hoe het beter kan. Bijvoorbeeld de alimentatie, het ouderschapsplan of afspraken die je ex niet nakomt. Je wilt samen met je ex hier uit komen. Jullie hebben vanwege de kinderen nog langer met elkaar te maken.     

Zo zie jij het graag: 

 • Je wilt de scheiding goed regelen. Voor nu en later
 • Je wilt samen tot een goede omgangsregeling komen
 • Je zou graag jullie scheiding samen aan de kinderen willen vertellen
 • Je wilt zonder ruzie de inboedel verdelen
 • Je wilt dat jullie beiden zich aan de afspraak houden
 • Met een goed gevoel op je echtscheiding terug kunnen kijken
 • Jullie komen weer ‘on speaking terms’

Hier loop jij tegen aan
: 

Je wilt dat de kinderen zo min mogelijk onder jullie scheiding lijden.
En dat er een zo goed mogelijke omgangsregeling komt. Wat willen de kinderen zelf? Wat is het beste voor ze? Daar hebben jullie zo je eigen ideeën, belangen en verlangens over. Logisch toch? Ik help jullie met respect naar elkaar te luisteren en elkaar niet als vervelende ex maar als lieve vader/moeder te zien.

Met als resultaat: een voor alle personen een meer dan acceptabel ouderschapsplan.


Jullie huis is nog niet verkocht, welke gevolgen heeft dit voor de scheiding?
Ook als het huis niet verkocht is, kunnen jullie scheiden. Jullie blijven tot die tijd wel financieel aan elkaar verbonden. En worden er meer afspraken en regelingen getroffen. Misschien is een beter alternatief voor de onverkochte woning te vinden. Onder mijn begeleiding worden diverse opties naast elkaar gezet en overwogen. 

Met als resultaat: de beste oplossing met elkaar kunnen vastleggen in het echtscheidingsconvenant.


De ruzies lopen hoog op als het om de verdeling van de inboedel gaat.
Scheiden doet lijden, is het gezegde. En niet voor niets. Spullen die van jullie samen waren moeten verdeeld worden. De bankrekening is nog maar voor de helft van jou en misschien heb je er ineens een schuld bij. Scheiden is een van de meest stressvolle momenten in een leven. Maar hoe je het wendt of keert, je moet er door heen. Met een beetje geven en een beetje nemen. Onder leiding van een mediator. 

Met als resultaat: later met een goed gevoel op je echtscheiding terug kunnen kijken.


Je bent nog zo boos, maar je wilt wel goed uit elkaar gaan.
Scheiden is een emotioneel en pijnlijk proces. Het is belangrijk dat de pijnpunten uitgesproken kunnen worden. Dat je het idee hebt dat er naar je wordt geluisterd. En je misschien een beetje wordt begrepen. Of zelfs een excuus krijgt. Niet door oude koeien uit de sloot te blijven halen of te verwachten dat de ander nog wel bijdraait. Ik kan het gesprek structureren en begeleiden zodat jullie het optimale kunnen behalen: respect. 

Met als resultaat: Niet meer vastzitten in emoties waardoor er stappen te zetten zijn.


Je ex houdt zich niet aan de (officiële) afspraken.
Je bent gescheiden en denkt alles goed geregeld te hebben. Maar dan houdt je ex-partner zich niet meer aan de afspraak. Waarom? Misschien is er een goede reden voor. Als je er samen niet met elkaar over kunt praten of van mening blijft verschillen kan samen praten bij een mediator uitkomst brengen. Dus ook als er al een officiële omgangsregeling is.

Met als resultaat: wederzijds begrip, wellicht nieuwe afspraken die wel nagekomen kunnen worden.


Je maakt je zorgen over de rol van de nieuwe ‘vader’ of ‘moeder’ (de partner van je ex).
Iedereen is er wel eens onzeker over. Gaan ze hun nieuwe vader/moeder leuker vinden? Worden ze daar niet teveel verwend? Gaan ze daar niet te laat naar bed? Om maar wat vragen te noemen. In het ouderschapsplan kunnen ook al afspraken gemaakt worden hoe te handelen als een nieuwe ‘vader’ of ‘moeder’ in het spel komt. Een mogelijke geruststelling: De ouders blijven de ouders van de kinderen. Termen als vader, moeder, papa, mama blijven gereserveerd voor de ouders en zullen niet aan een ander worden vergeven. Tenzij de andere ouder daar uitdrukkelijk mee instemt. 


Je vraagt je af of de hoogte van de alimentatie klopt.
Het is de plicht van een mediator om de onderling gemaakte alimentatieafspraken te checken aan redelijkheid en billijkheid en bij onredelijkheid een signaal af te geven. Er zijn uitstekende rekenprogramma’s om kinder- en/of partneralimentatie te bepalen. Ook zijn er wetten waar rekening mee gehouden dient te worden. 

Het resultaat: het gevoel dat je een gerechtvaardigde alimentatie krijgt/betaald.


Heel veel mensen worstelen met een of meerdere van bovenstaande situaties. Daar ben jij niet de enige in.

Zo’n situatie is voor velen de motivatie om te kiezen voor mediation. Vooral het succes van mediation telt. Met als belangrijkste succes: Bij mediation zijn er geen verliezers, wel winnaars. 


De mensen die Matchpoint Mediations in de arm nemen: 

 • Vinden een toekomstgerichte relatie tussen beide ex-partners belangrijk
 • Streven naar onderling vertrouwen en respect
 • Hechten veel waarde aan eigen ideeën en inbreng
 • Willen de situatie snel achter de rug hebben
 • Zien de meerwaarde van een gecertificeerd externe deskundige
 • Willen in harmonie uit elkaar

 

Lees meer over de diensten die mijn klanten afnemen