Mediation bij nalatenschap

Het overlijden van een dierbare is een emotionele gebeurtenis. Het regelen van de nalatenschap en het verdelen van de erfenis is dat ook. Oude herinneringen komen terug, vaak mooie, soms pijnlijke. Een lach en een traan.

Moeilijk zijn de situaties waarin er geen testament of andere wilsbeschikking is. Er kunnen bijvoorbeeld heftige discussies ontstaan over de nieuwe bestemming van persoonlijke voorwerpen. Of over iets waaraan u bijzonder gehecht bent, maar anderen in de familie ook.

Er ontstaan discussies waar niemand op zit te wachten. Meestal heftiger dan normaal, door het al aanwezige verdriet van overlijden. En dan zijn er ook nog de aangetrouwden met hun beste bedoelingen. De familierelatie kan ernstig verstoord worden.

In dit geval heeft de mediation tot doel een oplossing met elkaar te vinden waarmee alle erfgenamen rust krijgen. En hun deel natuurlijk.  
Maar dan moet eerst de communicatie weer goed op gang gekomen zijn.
Pas dan kunnen alle belangen op tafel komen en kan er met respect  gehandeld worden.

De mediator zorgt hiervoor. Door de tijd te geven aan emoties maar zeker ook voor uit te laten kijken. Door een vertrouwde omgeving te creëren waar iedereen kan zeggen wat hij denkt en vindt, maar waar ook meedenken wordt gevraagd.  De mediator bedenkt de oplossingen niet. Dat kunt u op een bepaald moment zelf en met elkaar, onder zijn of haar leiding.
En daarna is er een grote kans dat u weer op een gewone manier kunt met elkaar kunt omgaan.