Mediation in de buurt

Omdat buurt- of burenconflicten veelal geluidsoverlast als aanleiding hebben door gehorige woningen, lenen deze zaken zich niet of nauwelijks voor de rechtbank. Maar het is voor ieders woongenot en dus gezondheid bijna noodzakelijk dat ze worden opgelost. Hiervoor leent buurtbemiddeling of mediation zich uitstekend.

Een voorbeeld
Bijna overspannen komen de buren binnen. Ze hebben nu ruim een jaar alleen maar negatief contact. Het jonge stel klaagt over lawaai en de drukke kinderen van de buren. Het is het buurgezin bekend. De huizen zijn bijzonder gehorig en de ouders doen er van alles aan om hun drie kinderen zo min mogelijk lawaai te laten maken. Een van de kinderen, een jongen van 13 jaar, heeft ernstig ADHD. Zelf lopen ze op hun tenen op de trap.
Tijdens het gesprek ontstaat er wederzijds begrip en kan worden besproken op welke momenten de buren het meest last van het gezin heeft. Dat blijkt op twee ochtenden van zeven tot acht uur.
Daar kan het gezin wel wat mee.  De tafel wordt de avond van te voren gedekt en de vaatwasser wordt niet op die ochtenden leeggeruimd maar op een andere moment.  Er wordt afgesproken als de zoon niet kan worden aangeleerd niet met de voordeur te smijten, er een deurdranger zal worden aangeschaft waarvan de buurman de helft wil vergoeden.
Door allen wordt geconstateerd dat ze eigenlijk alleen maar negatief contact hebben gehad, dat ze elkaar nauwelijks kennen en dat alle vier graag veranderd zouden zien.  Een uitnodiging voor een kop koffie wordt gelijk neergelegd en graag aanvaard. Er werd zelfs al gesproken over dat ze wat meer voor elkaar zouden willen betekenen in tijden van vakantie. Bijvoorbeeld planten water geven  en de vuilcontainer buitenzetten. Met z’n vieren gingen ze tegelijkertijd opgelucht de deur uit.

Hoe kan het dat een jaar lang durend conflict in 2 uur kon worden opgelost?
Alle buren voelden zich vrij en vertrouwd om de dingen die ze dwars zaten te kunnen uiten. De mediator was er bij om het gesprek te leiden en de tijd goed te verdelen. Iedereen kwam voldoende aan het woord. Er werd voor het eerst echt naar elkaar geluisterd en veronderstellingen bleken over en weer niet te kloppen. Er kwam begrip voor elkaars situatie en de buren werden als vanzelf bereid om oplossingen met en voor elkaar te bedenken. In een positieve sfeer.

Janet de Graaf is lid van het buurtbemiddelingsteam gemeente Zuidplas en in het bezit van het certicicaat buurtbemiddelaar.