Over echtscheidings-
mediation

Uit elkaar gaan is een emotioneel en pijnlijk proces. Of je getrouwd bent, geregistreerd partner of samenwoont. Het vertrouwde valt uiteen in grote en kleine scherven. Met de juiste intentie en begeleiding is het heel goed mogelijk om tot een afgerond geheel van je scheiding te komen.

Advocaat of mediator 
Je scheiding kun je regelen via een of twee advocaten, maar je kunt ook kiezen voor mediation. Door te zoeken naar wederzijdse belangen ontstaat met mediation een win-win situatie ten opzichte van door advocaten bedachte oplossingen.  Bovendien sneller, goedkoper en geen onnodige ruis op de lijn.

Het grote voordeel van mediation is dat ook je partner aanwezig is bij de gesprekken. Oud zeer wordt tegen elkaar uitgesproken en samen gaan jullie plannen en oplossingen voor de toekomst bedenken. Hoe moeilijk dat nu misschien ook lijkt. Het is al vele keren een doeltreffende en lang houdbare methode gebleken.

Wat is mediation?
Mediation is het samen oplossen van een conflict met behulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator.  

De mediator:  

  • doet geen uitspraak en draagt geen oplossingen aan
  • brengt de communicatie weer op gang. 
  • reguleert de emoties
  • begeleidt de zoektocht naar wederzijdse belangen.  

Als dat lukt komt er ruimte voor onderhandeling om tot een uitkomst te komen.
Aan het begin van de mediation wordt een mediationovereenkomst opgesteld en aan het einde een vaststellingsovereenkomst of (echtscheidings-)convenant.

Wat kan Matchpoint Mediations voor jullie betekenen?
Ik begeleid jullie beiden bij het scheidingsproces. Met oog voor het verleden maar gericht op de toekomst.

1. Zakelijk deel van de scheiding
Naast het emotionele deel is er ook een zakelijk deel. Er moet veel geregeld worden. Denk aan de verdeling van:

  • de boedel 
  • de woning
  • de pensioenen 
  • de (levens)verzekeringen 
  • de bankrekeningen

De manier waarop jullie nu getrouwd zijn of samenwonen kan van belang zijn. Er kan sprake zijn van alimentatie. Het kan zijn dat jullie samen of een van jullie een bedrijf heeft wat consequenties kan hebben. 

2. Emotionele deel van de scheiding
Ik neem gepast tijd voor de emoties die bij een scheiding horen. Mij is gebleken is dat er alleen een goede afwikkeling kan plaatsvinden indien de ergste emoties een plaats hebben gekregen. Soms moet je even stilstaan om verder te komen. Verder, op weg naar een nieuwe toekomst. 

3. Kinderen van gescheiden ouders 
Jullie stoppen als partners maar als jullie kinderen hebben gaan jullie verder als ouders. Lastig, maar met de juiste intentie en begeleiding heel goed mogelijk.
Over de zorgtaken en omgangsregeling moet een ouderschapsplan worden opgesteld. Wellicht wensen julie ook een stiefplan. Door een gedegen opleiding en (levens-)ervaring kan ik op de juiste manier begeleiden en over alle onderdelen informeren. Ik verzorg ook de alimentatieberekening voor jullie. Alles in één hand, in een voor jullie inmiddels vertrouwde sfeer.

Extern advies
Het kan voorkomen dat extern deskundig advies wenselijk is. Deze deskundige kan, na jullie akkoord, bij de mediation aanschuiven.

Afspraken zwart op wit 
Tegen het einde van het proces zet ik alle door jullie gemaakte afspraken voor jullie op papier. Het zogenaamde echtscheidingsconvenant. Voor de laatste stap, het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank, is op dit moment nog altijd een advocaat nodig. Dat kan jullie eigen advocaat zijn of een van de advocaten waar ik regelmatig mee werk.    

 

 

  

Matchpoint Mediations is aangesloten bij:
logos-alles